Privacy Statement

nlen

Dit privacy statement is van toepassing voor bezoekers van Het HEM met een online ticket, vrienden van Het HEM, donateurs, sponsoren, fondsen, overheden en andere relaties van Stichting Het HEM te Zaandam. In dit privacy statement staat waarom, welke en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende wijze:

Verwerken aankoop online ticket voor Het HEM (publieksprogramma of events)

Voor de aanschaf van een online ticket via de website van Het HEM verwerken we gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële informatie om de aanschaf van een ticket mogelijk te maken. We maken gebruik van de diensten van derden om je gegevens te verwerken voor de aanschaf van online tickets, in overeenstemming met dit privacy statement. Dit systeem is eigendom van een derde partij. Derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Het HEM. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Het HEM optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Het HEM afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Het HEM.

Verwerken lidmaatschap Het HEM

Bij de aanvraag van een vriendenlidmaatschap worden je persoonlijke gegevens verwerkt in ons CRM systeem. Dit gaat om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens om een lidmaatschap te kunnen activeren. Uitnodigingen ontvangsten, publieksprogramma’s of openingen Verwerkte persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail uit te nodigen voor onze exclusieve ontvangsten voor relaties.

Nieuws van Het HEM

Verwerkte persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail op de hoogte te houden over de ontwikkelingen bij Het HEM. Dit geldt hoofdzakelijk voor onze nieuwsbrief die we per e-mail verspreiden. De nieuwsbrief van Het HEM wordt verzonden via MailChimp. Op het moment dat jij je abonneert op onze nieuwsbrief worden jouw naam en e-mailadres opgeslagen in het CRM systeem op de daarvoor bestemde lijst. Vervolgens laadt MailChimp deze gegevens uit het CRM om zo de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Bijzondere gegevens

Indien deze gegevens met ons gedeeld zijn of openbaar zijn gemaakt en deze bijdragen aan efficiënte fondsenwerving of relatiemanagement, leggen wij bijzondere persoonsgegevens vast.

Sollicitaties

De informatie die jij verstrekt met betrekking tot jouw sollicitatie bewaren wij gedurende een periode van 4 weken nadat de uitslag van sollicitatie bekend is gemaakt. We kunnen het verzoek doen om jouw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we je gegevens 1 jaar.

Verwerking en beveiliging van gegevens

Je (financiële) gegevens worden in beveiligde systemen bewaard. Als we deze gegevens moeten delen, zorgen wij er voor dat desbetreffende partijen een Verwerkersovereenkomst conform de wet- en regelgeving hebben getekend. Je persoonsgegevens zullen alleen door Het HEM of door Het HEM ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.
De bewaartermijn van je persoonsgegevens is afhankelijk van onze relatie. Wij bewaren je persoonsgegevens minimaal zeven jaar. Zonder tegenbericht verlengen wij deze termijn automatisch met eenzelfde periode.

Afmelden en contact

Indien je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van Het HEM, dan kun je dat te allen tijde aangeven via de knop ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of een email sturen naar info@hethem.nl.
Indien je op andere manieren persoonsgegevens wilt verwijderen of corrigeren neem dan contact op via hetzelfde email-adres of via +31 757 100 073.