Gedragscode

nlen

Welkom in Het HEM: een huis voor eigenheid, onbegrensd experiment, lef en vrijmoedigheid. Een plek waar wij samen met iedereen die er verblijft vorm geven aan onze visie die gebaseerd is op inclusiviteit. Dit doen we door stemmen uit verschillende gemeenschappen te laten horen. Verhalen die via de taal van kunst onze empathie aanspreken en ons nieuwe denkrichtingen geven. Hiervoor nodigen we ieder seizoen steeds andere inspirerende individuen uit om een verhaal – Chapter – te vertellen dat ons met andere ogen naar de wereld laat kijken.

Binnen Het HEM gaan wij respectvol met elkaar om.
Dit is de basisregel voor iedereen die zich in Het HEM bevindt.

Bij Het HEM is iedereen welkom en willen we graag dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen in Het HEM.
We verwachten daarom een open houding van al onze bezoekers.

Verbaal geweld is binnen Het HEM niet toegestaan.
Onder verbaal geweld verstaan wij vloeken en beledigende en kwetsende opmerkingen.

Discriminatie is binnen Het HEM niet toegestaan.
Onder discriminatie verstaan wij een ander belachelijk maken, uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk, kleding en seksuele geaardheid.

Bedreiging is binnen Het HEM niet toegestaan.
Onder bedreiging wordt verstaan verbale bedreiging, intimiderend taalgebruik en/of fysieke bedreiging.

Seksuele intimidatie is binnen Het HEM niet toegestaan.
Onder seksuele intimidatie verstaan wij het maken van allerlei seksuele toespelingen en handtastelijkheden.

Fysiek geweld of een poging tot fysiek geweld is binnen Het HEM niet toegestaan.

Verboden wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn in Het HEM niet toegestaan en worden altijd afgenomen/in beslag genomen door de beveiliging.

Het vernielen van eigendommen van Het HEM, van medewerkers en van bezoekers is niet toegestaan.

In Het HEM wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.

Bezoekers onder invloed van drugs kan de toegang tot Het HEM worden geweigerd.
Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van drugs wordt binnen Het HEM niet getolereerd. Het gebruik van alcohol is toegestaan mits dit niet leidt tot overlast.

Aan sommige van onze publiek programma activiteiten is een leeftijdsgrens verbonden. Voor clubavonden geldt: minimale leeftijd is 18 jaar. Legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daarom vraagt.

Aan boord van onze Amsterdam CS - Het HEM GVB pont is het consumeren van alcohol niet toegestaan.