Over

nlen

Onze missie

Het HEM is een nieuw huis voor eigentijdse cultuur in een voormalige kogelfabriek.

Samen met de visionairs van deze tijd ontwikkelen we multidisciplinaire kunstprogramma’s waarmee we een ander licht schijnen op de wereld om ons heen. Een speelse en vrije benadering voor zowel het maken als ervaren van kunst staat bij ons centraal. Naast expositieruimtes heeft Het HEM een huiskamer met bibliotheek, een café-restaurant met leestafel en een terras aan het water én een hi-fi muziekbar. Tevens biedt Het HEM ruimte aan Restaurant Europa.

‘Cultuur ontstaat in gemeenschappen.’

Drie keer per jaar brengen we een nieuw Chapter waarin we je meenemen in de wereld van de creatieve makers en denkers van nu: individuen die door hun persoonlijke verhaal, professionele praktijk of perspectief onze blik verruimen. Met hen als gesprekspartner ontwikkelen we een uniek programma op basis van hun filosofie, als gids voor nieuwe denkrichtingen. Daarbij bieden we een podium aan uiteenlopende disciplines zoals beeldende kunst, dans, muziek, licht- en geluidskunst, theater en film, maar ook wetenschap, politiek en levensfilosofie.

Organisatie

Stichting Het HEM is een stichting gelieerd aan Het HEM BV met een ANBI-status en een onafhankelijk bestuur met een breed en internationaal netwerk in de kunstensector en het sociaal-culturele domein, en een eenhoofdige directie benoemd door het bestuur. De Stichting Het HEM heeft de opdracht gekregen om een multidisciplinair programma te produceren dat zich grotendeels binnen Het HEM afspeelt en een breed samengesteld lokaal, nationaal en internationaal publiek aanspreekt. Binnen haar programma staan het experiment, menselijke waarden, kunstbeleving en het gebouw centraal.

Gelegen op het snijpunt van wereldstad en dorpsgemeenten, natuur en industrie, verleden en toekomst, is Het HEM uniek gepositioneerd om uit te groeien tot een uitvalsbasis voor iedereen die behoefte heeft aan inspiratie, verdieping en ontmoeting als klankbord voor de huidige tijdgeest. Met haar programma, luidt Het HEM een nieuwe beweging in die het artistieke experiment ondersteunt en de drempel voor de kunst verlaagt, met als doel het structureel vergroten van cultuurparticipatie en publieke betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken.

Om dit doel te verwezenlijken en Het HEM als vooraanstaand culturele instelling te positioneren, zoekt de Stichting actief de samenwerking op met lokale, nationale en internationale kunstenaars, cultuurmakers en financiële partners zoals fondsen, particulieren en bedrijven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Thomas van Dalen – Voorzitter
Hans Schamlé – Penningmeester
Veysel Yüce – Secretaris
Marian Spier – Algemeen lid

 

Vacatures

Bij Het HEM zijn we regelmatig op zoek naar enthousiaste mensen die ons team kunnen versterken. Bekijk hier onze vacatures. Open sollicitaties worden door ons momenteel niet in behandeling genomen.

Vacature Horecamedewerker (flexibel)

Historie

Op het Hembrugterrein in Zaandam, achter hoge hekken en strenge beveiliging, produceerde de Artillerie Inrichtingen vanaf 1895 vuurwapens, artillerie en munitie voor het Nederlandse leger. In 2003 werden de militaire functies van het terrein opgeheven en vestigden zich er de eerste kunstenaars en creatieve geesten. Een decennium later volgden enkele ondernemers na het startsein van de overheid om het gebied opnieuw te ontwikkelen tot woon- en recreatiegebied.

Sinds 2017 is Amerborgh International eigenaar van de voormalige kogelfabriek op dit terrein, een tweehonderd meter langgerekt wit gebouw uit 1956 aan de oever van het Noordzeekanaal. In 2018, is Het HEM BV als dochterbedrijf van Amerborgh opgericht om de kogelfabriek een nieuwe invulling te geven als een ontmoetingsplek voor eigentijdse cultuur. Datzelfde jaar is de Stichting Het HEM in het leven geroepen als het culturele geweten van Het HEM. De Stichting produceert een artistiek programma dat de ontwikkelingen van het Hembrugterrein nauwlettend in de gaten houdt en verbindt met sociaal-maatschappelijke bewegingen op lokaal, nationaal en internationaal gebied.

De omstreden historie en oorsprong van het industriegebied biedt een contrastrijk kader voor het bevragen van de rol van de mens in de maatschappij. Ook de uitbreiding van de stad Amsterdam naar Zaandam en het gentrificatieproces dat daarmee gemoeid gaat, geeft richting aan ons programma.

Steun

De bijdragen van fondsen, particulieren en bedrijven aan de Stichting Het HEM komen ten goede aan het verwezenlijken van het artistieke programma. Onze begunstigers stellen ons in staat kunst en cultuur in de meest eigentijdse en eigenzinnigste vormen te presenteren, maken en delen met een zo groot en divers mogelijk publiek. Samen luiden we een nieuwe beweging in die het experiment ondersteunt en de drempel voor kunst verlaagt.

Het HEM is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en hoeft geen belasting te betalen over jouw gift. Je schenkt dus 100%. Giften aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak ook aftrekbaar voor de schenker waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.

Enthousiast geworden over onze missie? Graag nodigen we je uit voor een gesprek om de mogelijkheden voor een samenwerking te onderzoeken. Wij zijn altijd op zoek naar gelijkgestemde fondsen, particulieren en bedrijven die mee willen denken en bij willen dragen aan ons programma.

Contact Berber Meindertsma